Få styr på dine gårdarealer med ejendomsservice

Er du formand for bestyrelsen i en forening af ejer- leje- eller andels boliger, som tæller et større antal ejendomme, og som af og til har brug for anden service end den sædvanlige trappevask og snerydning? Mange opgaver, som for eksempel de to nævnte, kan med lidt god vilje fordeles beboerne imellem – men det er ikke altid, beboerne har tid til at udføre opgaverne, og så bliver trappen ikke vasket, og sneen ikke skovlet bort. I mange mindre foreninger kan det ikke betale sig at fastansætte en vicevært på fuld tid, og selv om man gjorde, ville han stadig skulle bruge assistance udefra i de perioder, hvor han var syg, på barsel, holdt ferie osv. Derfor kan det være en god idé at undersøge mulighederne for at hyre en virksomhed, som tilbyder ejendomsservice.

Overlad de tunge dagligdags opgaver til et professionelt rengøringsfirma

Der findes en del virksomheder, som tilbyder trappevask, vindues polering, snerydning, græsslåning, hækkeklipning, fejning af gård og andre opgaver, som hører sig til god ejendomsservice. Du bør dog overveje, om ikke du burde hyre eet firma til at tage sig af samtlige opgaver. På den måde vil du slippe for at skulle have flere kontakter til forskellige firmaer – og du vil være sikker på at få de samme medarbejdere ud hver gang. Dette er langt at foretrække frem for at du konstant skal give nye, ukendte mennesker adgang til foreningens fælles arealer. Ejendomsservice er en tillidssag, og derfor vil et firma med en fsat stab af kompetente og erfarne medarbejdere kunne give dig langt mere tryghed og kvalitet.

Få tryghed med ejendomsservice af høj kvalitet

Ejendomsservice er andet og mere end blot udførelse af opgaver relateret til rengøring og vedligehold af de arealer, som hører til ejendommen. Det er vigtigt, at der eksisterer et vist tillidsforhold mellem beboerne og det firma, man vælger til at varetage serviceringen af foreningens fælles arealer. Beboerne skal gerne føle sig trygge ved, at der udføres service opgaver i nærheden af deres ejendom – og også gerne have glæde og fordel heraf. Hos PA Rengøring tilbydes endvidere, at virksomheden står for kontakt til beboerne samt hjælp til aflæsning, affaldshåndtering og meget andet. PA Rengøring har mange års erfaring med at yde god og stabil ejendomsservice, og lægger vægt på god kontakt og en løsning, der er skræddersyet din forenings behov. Du kan læse mere om ejendomsservice fra PA Rengøring og få et uforpligtende tilbud, på rengoringsfirma.dk