Forebyg alvorlige skader og varige mén med professionelt førstehjælpsudstyr

Danmark er et af de sikreste lande i verden, hvor alle har adgang til dygtig lægehjælp. Men selvom man kan gøre meget for at forebygge, kan man ikke udrydde hverken ulykker eller alvorlig sygdom. Derfor bør man sørge for at have førstehjælpsudstyr til rådighed mange steder i samfundet, så man altid er forberedt på det værste.

I de seneste år har der været stort fokus på at sætte hjertestartere op i hele landet. Det er en vigtig sag, som stadig er aktuel. Men samtidig med at vi sørger for at alle har adgang til hjertestartere, bør vi også sørge for, at førstehjælpsudstyr er nemt at få fat i.

Offentligt tilgængeligt førstehjælpsudstyr er oftest markeret med et hvidt kors på en rød baggrund. Man ser dette symbol på førstehjælpsudstyr på hospitaler, offentlige institutioner og lignende. Men det bør også være synligt i alle private virksomheder og private hjem.

Med det rette førstehjælpsudstyr kan man yde vigtig hjælp til tilskadekomne og forebygge varige mén og alvorlige skader.

Gør verden sikrere med bredt tilgængeligt førstehjælpsudstyr

En god måde at gøre førstehjælpsudstyr bredt tilgængeligt er at opsætte førstehjælpskasser rundt om i samfundet. Som nævnt findes disse ofte på offentlige institutioner og hospitaler, men det er vigtigt at de også er tilgængelige efter lukketid.

Indholdet af førstehjælpskasser kan variere, men oftest vil der være:

  • Plastre
  • Gaze- og kompressionsbind
  • Alutæpper
  • Saks og pincet
  • Desinfektionsservietter

Afhængig af hvor kassen skal bruges, kan der være specielle risici, som kræver specielt udstyr. For eksempel kan man på fabrikker have brug for øjenskyl, mens man på udendørs sportssteder kan få brug for vandtæt plaster og forbinding.

Uanset hvor du er, kan du få brug for førstehjælpsudstyr. Derfor er det vigtigt at det er tilgængeligt, allerede inden uheldet er ude.