Bliv et bedre bestyrelsesmedlem med en bestyrelsesuddannelse

Følgende artikel er betalt og udarbejdet i samarbejde med de hjemmesider, der linkes til.

Hvis du går og overvejer at lave et smart career move, som for eksempel at stille op til en bestyrelse, er det vigtigt, at du gør dig klart, hvad bestyrelses arbejde indebærer – og hvilke ansvars områder, en bestyrelsespost indebærer. Først og fremmest bør du være opmærksom på, at bestyrelsesarbejde er tidskrævende og til tider meget hårdt. Især hvis man ikke har den fornødne erfaring eller uddannelse, som kan danne en uvurderlig ballast i forhold til det at løfte de opgaver, der ligger i at sidde som medlem af en bestyrelse.

Det kan være en god idé at bruge noget tid på at sætte sig ind i, hvad en bestyrelse laver. Det er en selvfølge, at du bør have et vist kendskab til de forretnings område, pågældende bestyrelse beskæftiger sig med, men selv om dette kendskab er en nødvendig betingelse for at kunne indtræde som fungerende medlem i en bestyrelse, er det langt fra tilstrækkeligt. Bestyrelsesarbejde er en hel genre i sig selv, og har du ikke tidligere været medlem af en bestyrelse, eller på anden måde fået kendskab til, hvordan en bestyrelse fungere, vil du risikere at komme ud for en brat opvågnen.

Du kan kvalificere dig til bestyrelsesarbejde på flere måder. Du kan vælge at sidde som suppleant i en bestyrelse i en periode – eller du kan vælge en decideret bestyrelses uddannelse, som kan give dig et solidt grundlag for udvikling af dine færdigheder, og give dig mulighed for at kunne deltage aktivt og effektivt i bestyrelsesarbejdet fra dag 1.

Hos Board Governance kan du finde eksempler på uddannelser i bestyrelsesarbejde, som har fokus på at matche din personlighed og dine arbejdsmetoder med bestyrelsens DNA. Samtidig er en bestyrelsesuddannelse fra Board Governance en unik mulighed for at få afprøvet, om dine evner og din personlighed egner sig til bestyrelsesarbejde, og om det overhovedet svarer til dine forventninger. Ikke alle er gjort af det stof, der skal til for at kunne indtræde i en bestyrelse – og det er bedre at finde ud af det før end siden. Derfor anbefales det, at man tager en bestyrelsesuddannelse, førend man beslutter sig for at stille op. Med en bestyrelsesuddannelse får man et indblik i, hvad bestyrelsesarbejde indebærer, samtidig med at man kan få afklaring over sin egen personlige udvikling. En bestyrelsesuddannelse er således aldrig spildt, selv hvis du efterfølgende finder ud af, at du alligevel ikke egner dig til at sidde i en bestyrelse.

Board Governance tilbyder to forskellige bestyrelsesuddannelser: STRATEGIC BOARD ROOM og CHAIRPERSON. Med STRATEGIC BOARD ROOM får du en grundig indførelse i de metoder og den praksis, som bedrives i bestyrelseslokaler landet over. Du får en solid værktøjskasse, du kan anvende i forbindelse med dit bestyrelsesarbejde, og en øget bevidsthed om hvorledes du kan integrere dine ressourcer, egenskaber og erfaringer med en bestyrelses arbejdsmetoder. Kurset CHAIRPERSON har fokus på ledelse. Her kan du som erfarent bestyrelsesmedlem udvikle dine leder egenskaber. Kurset har fokus på, hvordan du med din personlighed og erfaring kan skabe en mere effektiv bestyrelse med dynamik og fokus på forretningsudvikling.

Læs mere om bestyrelsesuddannelser på board-governance.dk