Trafikværn giver tryghed for trafikanterne

Mobile trafikværn bliver brugt ved midlertidige omlægninger af trafikken. Det er som regel private virksomheder der har opgaven at sikre trafikken. Omlægning af trafikken kan være nødvendig ved vejarbejde over længere strækninger.

Trafikværn er fremstillet af stål eller beton. De skal være ekstremt stærke for at kunne modstå en eventuel påkørsel.

Sikring mod påkørsel

Ved ændringer af vejes forløb er der risiko for påkørsel. Især når det drejer som om omlægning af store veje hvor trafikken normalt bevæger sig med høj hastighed. Trafikanterne er vante til at køre stærkt og de skal i god tid advares om omlægningen.

Derfor skal der gøres en ekstra indsats for at sikre at værn, for det første ikke bliver påkørt, og for det andet sikres ved påkørsel. Til det formål bruge man det der kaldes et beskyttelsesmodul.

Det er ikke så meget trafikværnet der er i fare for påkørsel. Det er vejarbejderne der er i størst risiko. Et beskyttelsesmodul består af et tungt køretøj der er placeret mellem trafikken og arbejderne.

Risko for vejarbejdere

Det er altid forbundet med en vis risiko at arbejde på en vej. Trafikanterne er vante til at der er fri bane og forventer ikke at der vandrer arbejdere rundt. Du kender det sikkert selv – når du bliver opslugt at dit arbejde, så lægger du ikke rigtig mærke til hvad der sker omkring dig. Sådan har vejarbejdere det også.

De vænner sig hurtigt til at bilerne suser forbi. I et uopmærksomt øjeblik kan en arbejder træde ud på vejen og være til fare.

Gode trafikværn beskytter arbejderen

Et godt trafikværn er starten på en sikker arbejdsplads. Trafikken bliver ledt en anden vej og arbejderen komme ikke i fare. Derudover kan man købe godkendte værn og skiltning så sikkerheden er i top. Trafikværn kan købes hos AVS Vejsikring.